Objednať SEO optimalizáciu

Ľudská kontrola:
Číslo 202 je


Title tag - Titulok web stránky

Title tag je najdôležitejší metatag z hľadiska Onpage SEO optimalizácie. Mal by sa nachádzať v hlavičkej každej webstránky.

Tento tag je veľmi dôležitý preto, lebo väčšina vyhľadávačov ho používa pri zobrazovaní výsledkov ako hlavný text označujúci web stránku. A teda potencionálny návštevník sa podľa toho či zodpovedá hľadanému výrazu rozhodne, či na web stránku klikne alebo nie. Preto sú stránky ktorých Titulok obsahuje kľúčové slová uprednostňované vyhľadávačmi.

Title tag - Titulok je dôležitý aj z hľadiska zobrazenia samotnej stránky užívateľovy, lebo obsah Titulku sa zobrazí ako názov okna, respektíve záložky, prípadne oboch - je to závislé od typu použitého prehliadača.


Title tag - technické detaily

Title tag - Titulok je párový tag a dáva sa do HTML hlavičky stránky. <br> <br> <strong>Syntax:</strong> <br> <br> <strong><title></strong>Relevantný titulok web stránky<strong></title></strong><br> <br> <br> </p> <h2>Obsah Title tagu - Titulku </h2> <p> Obsah Titulku je veľmi dôležitý z hľadiska obsahu kľúčových slov. Titulok by mal obsahovať všetky kľúčové slová a podľa možností <strong>iba kľúčové slová</strong>. Zároveň by nemal obsahovať žiadne zbytočné slová, lebo tieto budú znižovať celkovú váhu kľúčových slov.<br> <br> Titulok môže v špecifických prípadoch obsahovať aj iné ako kľúčové slová a to v tedy ak daným slovom / slovami zaujme užívateľa natoľko, že sa rozhodne na danú stránku kliknúť aj napriek tomu, že sa vo výsledkoch vyhľadávania bude nachádzať nižšie ako konkurenčné stánky. <br> <br> Titulok by mal mať maximálne cca 70 znakov (presné číslo závisí od vyhľadávača), pretože zhruba toľko znakov zobrazí vyhľadávač pri zobrazení výsledkov vyhľadávania. To znamená, že ďalšie znaky sa potenciálnemu návštevnikovy nezobrazia. <br> <br> <br> </p> <h2>Title tag - Titulok - zhrnutie </h2> <p> Dobrý Titulok je základom dobrej návštevnosti stránky, preto sa sústreďte na tieto veci: <br> </p> <ul> <li>každá stránka by mala mať vlastný Title tag - Titulok </li> <li>Title tag - Titulok by mal byť čo najkratší (menej ako 70 znakov) </li> <li>čím viac slov Titulok obsahuje tým ma každé slovo nižšiu váhu, najvyššiu váhu ma prvé slovo, potom druhé, tretie, ... </li> <li>názov firmy / značku (brand) dávajte na koniec, prípadne úplne vynechajte, toto neplatí pre hlavnú stránku </li> <li>ak Title tag - Titulok obsahuje viacero spolu nesúvisiacich slov alebo fráz oddeľte ich čiarkou, pomlčkou alebo rúrou ("|") </li> <li>Title tag - Titulok by mal byť čo najoriginálnejší ale zároveň súvisiaci s obsahom stránky </li> </ul> <h2>Titulok a Onpage SEO optimalizácia - Kontakt</h2> <p> Ak Vás zaujíma <a href="http://seo-optimalizacia.supremus.sk/index_sk.php/?str=onpage" title="Onpage SEO optimalizácia - podrobnosti">Onpage SEO optimalizácia</a> Vašej web stránky neváhajte nás kontaktovať.<br> <br> e-mail: <img class="email_addr" src="../pictures/mailaddresa.png" alt="Title tag a Onpage SEO optimalizácia - objednávka cez telefón" title="Onpage SEO optimalizácia - telefónne číslo"><br> <br> telefón: <img src="../pictures/telefon.png" alt="Title tag a Onpage SEO optimalizácia - elektronická adresa" title="Onpage SEO optimalizácia - mailová adresa"><br> <br> <br> </p> <div class="button_float_left"> <iframe class="facebook_recommend" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fseo-optimalizacia.supremus.sk&layout=standard&show_faces=true&width=450&action=recommend&locale=sk_SK&colorscheme=light&height=80" scrolling="no" frameborder="0"></iframe> </div> </div> </td> <td class="td_right"> <div class="banner"> <a href="http://tvorbawebstranok.supremus.sk" target="_blank" title="Tvorba web stránok"><img src="../pictures/Reklama-banner-TvorbaWEBstranok.png" alt="Tvorba web stránok" title="Profesionálna tvorba web stránok"></a> </div> <br><div class="banner"> <a href="http://tvorbawebstranok.supremus.sk" target="_blank" title="Tvorba web stránok"><img src="../pictures/Reklama-banner1.png" alt="Reklamný banner" title="Reklamný banner"></a> </div> <br> </td> </tr> </table> </div> <div class="div_textpart1_end"> </div> <div class="div_copyright"> <a href="http://tvorbawebstranok.supremus.sk/" class="supremus_bottom" title="Tvorba web stránok a Webdizajn"> Tvorba web stránok a Webdizajn </a> <a href="http://supremus.sk/" class="supremus_bottom" title="Tvorba web stránok a Webdizajn"> (c) 2024 Supremus.sk </a> </div> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9667831-1']); _gaq.push(['_setDomainName', '.supremus.sk']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </div> <div class="div_main_end"> </div> </div> </body></html>