Objednať SEO optimalizáciu

Ľudská kontrola:
Číslo 100 je


Prečo SEO optimalizácia

Viac ako 90% návštevnosti web stránok tvoria návštevníci z vyhľadavávacich služieb ako Google, Yahoo, Bing a ...

Stránky ktoré majú lepšiu SEO optimalizaciu, tzn. sú lepšie optimalizované pre vyhľadávače majú vyššie pozície vo vyľadávačoch, teda majú vyššiu návštevnosť a tým pádom ich vidí a navštevuje viac potenciálnych zákazníkov.

SEO optimalizácia web stránok má napomôcť k ich vyššej návštevnosti.


Čo je SEO a SEO optimalizácia

SEO - Search Engine Optimization je optimalizácia pre vyhľadávače ako Google, Yahoo a pod.

SEO optimalizácia web stránok je proces ktorý má vylepšiť web stránky tak, aby boli zaujimavejšie pre vyhľadávacie služby a aby ich tieto ponúkali na vyšších pozíciach. SEO optimalizácia - jej základ tvorí oprava chýb, dosiahnutie plnej validity, kľúčové slová a ich zapracovanie do textu web stránky, ... SEO optimalizácia má teda za cieľ odstrániť najväčšie slabiny na Vašej web stránke.


SEO optimalizácia - popis činností

Ak má byť SEO optimalizácia web stránok na profesionálnej úrovni, nedá sa to spraviť za pár hodín. Predtým ako sa vykoná SEO optimalizácia, musí sa spraviť kvalitná SEO analýza.

SEO optimalizácia by mala zahŕňať:

  • úprava a prípadne oprava zdrojového kódu - dosiahnutie plnej validity html
  • úprava hlavičky a meta tagov (Titulok, Kľúčové slova, Popis, Robots, ...)
  • definíciu kľúčových slov spolu so zákazníkom a ich zapracovania vo web stránke
  • dosiahnutie plnej validity CSS, JavaScriptu, ...
  • zaindexovanie web stránky v kľúčových vyhľadávačoch
  • offpage SEO optimalizácia - SEO optimalizácia mimo stránky


SEO optimalizácia stránok by sa mala robiť s ohľadom na zameranie stránok, teda podľa toho na aký trh je daná web stránka zameraná.

SEO optimalizácia web stránok zameraných na slovenský trh bude iná ako SEO optimalizácia pre český, prípadne medzinárodný trh.

Kvalitné podklady pre SEO optimalizaciu dodá len profesionálna SEO analýza.


Kedy sa má vykonať SEO optimalizácia

SEO optimalizácia je vhodná ak Vám návštevnosť web stránky veľmi nerastie, alebo ak návštevnosť stagnuje.

SEO optimalizácia je nevyhnutná ak Vám klesá návštevnosť web stránok.


SEO optimalizácia - Kontakt

Ak Vás zaujíma SEO optimalizácia Vašej web stránky neváhajte nás kontaktovať.

e-mail:

telefón: SEO optimalizácia - elektronická adresa